عبدالله عباسی

درباره من

دکتر عبدالله عباسی
image

استادیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عبدالله عباسی مدرک کارشناسی خود را با رتبه اول از دانشگاه سمنان در سال 1379 اخذ کرد. در سال 1382 در دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و صنعت ایران با درجه عالی فارغ التحصیل شد و مدرک دکترای خود را از دانشگاه سمنان در سال 1394 دریافت کرد و از سال 1396 استادیار رشته مهندسی برق، گروه الكترونيك در دانشگاه سمنان شده است.  زمينه هاي پژوهشی فعلی او شامل ادوات نیمه هادی و مدارهای مجتمع است ...

محقق گوگل

(1400/2/13)

استنادات

35

h-index

4

i10-index

0

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1400/2/16)

استنادات

24

مقالات

12

h-index

4

مؤلفین همکار

11

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1374-1379

کارشناسی الکترونیک

سمنان

1380-1382

کارشناسی ارشد الکترونیک

علم و صنعت ایران

1388-1394

دکتری الکترونیک

سمنان

تجارب

1399

سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

1398

مدیر مرکز آموزش‌های آزاد

مهارت ها

شبیه سازی افزاره های نیمه رسانا با SILVACO TCAD

اولویت های پژوهشی

افزاره های نیمه رسانا

طراحی مدارهای مجتمع

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Using energy band engineering to improve heterojunction solar cellsefficiency
OPTIK(2020)
9622107001, ^عبدالله عباسی*, ^علی اصغر اروجی
Efficiency Improvement of graphene/silicon Schottky junction solar cell using diffraction gratings
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS(2020)
علی فتاح, 9711107001, ^عبدالله عباسی*, ^علی اصغر اروجی
A simulation study of Junctionless Double-Gate Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor with Symmetrical Side Gates
Silicon(2020)
9711107001, ^عبدالله عباسی*, ^علی اصغر اروجی
The Body Doping Concentration Effects On the CNTFETs Characteristics
مجله مهندسی برق مدرس(2018)
^عبدالله عباسی*
طراحي و بهبود ساختار سلول خورشيدي بر پايه CIGS
وحداني محسن(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدارهای الکتریکی 1   (337 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : تمام گرایش ها
مدارهای الکتریکی   (359 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : تمام گرایش ها
الکترونیک 1   (532 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : تمام گرایش ها
آشنایی با مهندسی برق   (256 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : تمام گرایش ها
شبیه سازی افزاره های نیمه رسانا   (400 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : الکترونیک

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان؛ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر؛ گروه الکترونیک.
a_abbasi@semnan.ac.ir
982331532710+

فرم تماس